Kalmar slott

I Småland hittar du Kalmar Slott som precis som namnet antyder är beläget i den småländska staden Kalmar. Det är fortfarande oklart när borgens började byggas var men det tros ha varit kring slutet av 1100-talet. Under samma tid byggds ett försvarstorn och senare under medeltiden blev borgen ett mycket starkt fäste. Under 1200-talets slut lades fem stora torn till slottet. Under 1300-talet var det Kung Magnus och Drottningen Blanka som spenderade mycket tid på Kalmar Slott. År 1337 beslutade Magnus för att börja en stor ombyggnation av slottet, det var i samband med detta som bottenvåningarna till flygarna konstruerades. Det byggdes även ännu en ringmur med flera småtorn och ett portvärn. I mitten på 1300-talet blev en man vid namn Bo Jonsson Grip herre på slottet och utsågs till krigsherre.

1400- och 1500-talet

År 1397 kröntes Erik av Pommern till kung över Norge, Danmark och Sverige. Detta resulterade i att Kalmarunionen skapades och detta var något som var mycket omdiskuterat. Kalmarunionen innebar att samtliga tre länder skulle styras av samma regent och använda sig utav samma utrikespolitik. Om exempelvis en person dömdes till fredlös i ett land var denne personen automatiskt fredlös i alla tre länderna.

Flera unionsmöten anordnades på Kalmar slott. Sverige var inte helt tillfredsställd med unionen och senare under 1400-talet uppbröt ett flertal strider mellan Danmark och Sverige till följs av detta. Det resulterade i att Kalmar slott pendlade mellan att vara i Danmarks och Sveriges ägo, beroende på utgången av striderna. I början på 1500-talet erövrade Gustav Vasa Kalmar ännu en gång, och detta inkluderade även slottet. Gustav Vasa byggde ut slottet år 1545 med kanontorn och vallar. Jakob Ritcher, som var byggmästare, konstruerade en helt ny våning som var ägnad till kungen. Gustav Vasa avled år 1560 och det var även då som kungstrappan stod färdig och likaså drottningens sovrum. Kungstrappan är slottets huvudtrappa. Jakob var byggmästare på slottet från i början av 1550-talet och fram tills han dog. Efter Jakobs död tog Johan Baptista Pahr över titeln som byggmästare. När slottet överläts till Gustav Vasas son Johan III gjordes flera stora förändringar. Han gjorde slottet mer modernt och inredde det mycket stilfullt. Det är Johan som står för att slottet hade och har flera skulpterade dekorationer.

1600-talets förändring

År 1611–1613 erövrades Kalmar slott återigen av Danmark under det så kallade Kalmarkriget. Detta resulterade till att mycket förstördes och plundrades. Inredningen som tidigare varit stilfull var helt förstörd och likaså tornen. Några år senare uppstod det en stor brand i slottets ena sal, denna sal kallas fortfarande för förbrända salen på grund av händelsen. Slottet förlorade sin betydelse som försvarsanläggning efter Kalmarkriget. Under mitten på 1600-talet kom diskuterades det om vad som skulle göras med slottet och ett förslag om man skulle riva slottet och istället bygga ett nytt fast på en annan mark lades fram. Men detta förslag verkställdes aldrig och år 1644 uppfördes ett bålverk framför porten. Tio år senare begärde en stadsplanerade vid namn Johan ytterligare förstärkningar. I slutet på 1600-talet förstärktes slottsbefästningen åt landsidan på order av Karl XI.

Idag är Kalmar slott i statens ägo och du har möjlighet att besöka Kalmar slott eftersom det är öppet för offentligheten.