Stockholms slott

Birger Jarl uppförde en borganläggning under 1200-talet och det är där som Stockholms slott idag är beläget. Borgen byggdes från början byggdes i syfte att försvara och skydda staden mot fiender som kom via Mälaren. Byggnaden bestod av två delar med ett torn i mitten som kallades Kärnan. Tråkigt nog utbröt en kraftig brand och slottet byggdes upp på nytt och utvidgades år 1330.

Slottet under 1500- och 1600-talet

Det tidigare slottet som var på samma mark fick vara med om mycket, Kristina Nilsdotter Gyllenstierna stred och försvarade slottet när Stockholm erövrades av Kristian II. När Kristina backade och fick löfte om frigivning och fritt skydd resulterade detta i det kända Stockholms blodbad. Detta är en stor tragedi i historien.

I samband med en brand började Gustav Vasa under år 1525 göra omfattande ombyggnationer. Ett flertal torn konstruerades och även den så kallade Kärnan fick en högre höjd. Vallgraven breddades och en beboelig del renoverades i den ena delen av slottet för den kungliga familjen att bo i. Hela byggnationen var i regi av en tysk byggmästare. Senare när Gustav Vasas son fick slottet i sin ägo byggdes slottet om ytterligare med hjälp av Willem Boy, en belgisk byggmästare. Det var Johan som mycket gärna ville sätta en ny prägel på slottet och göra det lite mer modernt. Det var även under Johans tid som slottskyrkan konstruerades, tornet (Kärnan) höjdes ytterligare samt fick en vacker dekoration i form av en spira. Slottet var som en samling av olika byggnader som konstruerats under olika tidsepoker. Därför fick slottet sitt unika utseende eftersom smak och tycke ändrades med åren. Det uppstod flera bränder på slottet, totalt tre stycken.

Slottet tillfredsställde inte alla behov som man hade och därför började man planera en ny ombyggnation. Det var arkitekten Jean de la Vallée som skapade ritningarna för det nya slottet som skulle byggas, men regerande Karl X Gustaf avled, vilket resulterade till att ombyggnationen stannade upp. 30 år senare var det hans son Karl XI som bidrog med 12 000 daler för att en nybyggnad av den norra fasaden på slottet skulle utföras. Det var Nicodemus Tessin den yngres förslag och ett par år senare drog arbetet igång. Den franska målaren Jacques Faouquet och skulptören René Chauveau fick stå för dekoration och det konstnärliga arbetet.

Den sjunde maj år 1697 utbröt återigen en stor brand i slottet och det var under tiden när dekorationsarbetet var pågick. Sven Lindberg som var brandvaktmästare på slottet var just vid det tillfället inte på plats och han hade gett order till sina brandvakter som var på andra uppdrag. Detta resulterade till att mycket förstördes av slottet. Slottet var byggt i sten men trots detta spred sig eld och rök mycket snabbt. Brandvaktmästaren med sin ena brandvakt blev dömda till döden på grund av man ansåg att de inte skött sitt jobb. Den andra brandvakten dömdes till ett gatlopp som han inte överlevde. Gatlopp var en form av bestraffning som gick ut på att den dömde antingen kunde överleva eller dö då människor radade upp sig och slog och torterade den dömde.

Aktiviteter på Stockholms slott

På slottet kan du besöka hela fem olika museer. Du finner den så kallade Livrustkammaren där du kan se rustningar och kungliga dräkter. Slottet är delvis öppet för offentligheten och det kan vara värt ett besök om du är i storstaden.