Vadstena slott

Nära Vättern ligger orten Vadstena och det är även där Vadstena slott är beläget. Detta slott är det som är bäst bevarat sedan renässansen. Slottet byggdes år 1545 i och med ett beslut av riksdagen. Syftet var att slottet skulle användas som försvarsanläggning för att skydda Stockholm och Kung Gustav Vasa från fiender och attacker från olika håll. Men sedan förändrades planerna och slottet skulle bli ett renässanspalats åt hertig Magnus, kungasonen. Det var inte förrän år 1620 som slottet stod klart. Kung Gustav Vasa var med under hela projektet och planerade det ihop med fästningsbyggaren, Joakim Bulgrin. Fästningen bestod av två våningar, exklusive källarplan, och ett fyrkantigt torn som var placerat i mitten av fästningen. Givetvis var det en vattengrav runt hela byggnaden. Från början hade inte slottet sitt typiska utseende men detta kom allt byggas till eftersom.

Gustav Vasas son Magnus

Gustav Vasa och Katarina Stenbock firade sitt bröllop på Vadstena slott. Därefter började byggandet av slottets portaler med detaljer som kungasonen Magnus initialer och vapen. Magnus var den tredje sonen och slottet kom i hans ägo år 1557. Tragiskt nog drabbades Magnus av en sinnessjukdom som inte kunde botas. Därför blev det istället Magnus bror Johan III som tog över slottet. Johan bestämde sig för att bygga ut slottet ytterligare och tog hjälp av arkitekten Arendt de Roy, och under år 1559 startade byggandet av en tredje våning. I tornet som var beläget i mitten av slottet inreddes som ett slottskapell, detta kapell är bevarat och finns än idag. Johan avled några år senare och ytterligare sex år efter hans död bröt en brand ut i slottet. Detta gjorde att mycket av inventarierna blev förstörda. Johans bror Karl IX, med hjälp av arkitekten Hans Fleming, började sedermera att återställa slottet efter branden.

Under 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet skedde fler förändringar

I mitten på 1600-talet när Karl X Gustav var kung fick slottet ny skepnad. En spira krönte slottet och tornet fick ett kupoltak. Det var arkitekten Jean de la Vallée som stod bakom ritningarna för ombyggnationen. Senare när Vadstena inte längre var aktuellt som riksfäste resulterade det i att kungasläktet även slutade att bo där. Under början på 1700-talet blev slottet istället en spannmålsförvaring, kronobränneri och brännvinsförråd. Det verkade även som ett militärförråd. Slottet utnyttjades sedan som lokal för damastväveri och kallades då Wadstena Fabrik. När verksamheten lades ner i början av 1800-talet återgick slottet till att vara ett magasin och förråd. Några år senare revs även de fristående tornen och jordvallarna togs bort år 1850, för att ersättas med planterade träd och växtlighet. 1860 revs även murarna som var runtom gården och ersattes av lägre murar.

Vad du kan göra på Vadstena slott idag

Det finns flera aktiviteter på Vadstena slott i dagsläget, du kan boka rundturer med pålästa guider som berättar om historien och visar dig det betydelsefulla slottet. Slottet är trots allt mycket välbevarat och ett utav de finaste slotten vi har i Sverige idag.